Category Archives: Djelatnici

Djelatnici

DJELATNICI ŠKOLE

Ravnatelj i stručni suradnici

Ravnatelj

Igor Matijašić

radno vrijeme: 7 – 15 sati

Pedagog

Željka Ceglec

​Matea Halilović  (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda: 13 – 19 sati

utorak, četvrtak: 7 – 13 sati

petak: u smjeni s učenicima 5. – 8. razreda

Defektolog

Ljiljana Fresl

​Nives Strah – socijalni pedagog, pripravnik

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda: 7 – 13 sati

utorak, četvrtak: 13 – 19 sati

petak: u smjeni s učenicima 1. – 4. razreda

Knjižničarka

Ivančica Huđek

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda  – 8 – 14

utorak, četvrtak – 13 – 19

petak 7 – 13 sati

Administrativno osoblje

Tajništvo

Irena Reif

radno vrijeme: 7 – 15 sati

Računovodstvo

Juraj Pintarić

Nada Car

radno vrijeme: 7 – 15 sati

 

Matična škola u Bregani

 

Razredna nastava

Zvjezdana Košćica

Ivona Injić

Vesna Benda

Ružica Fabekovec

Zvjezdana Malović

Aleksandra Gudlin Mićić

Jasmina Dadić

Greta Mahović

Vlasta Vereš

Josipa Tandarić (zamjena Ana-Marija Šovagović Zuzjak)

Anita Ban

Ivana Smolej Kolarek

Danijela Horvat Šutić – engleski jezik

Luca Mihmić – vjeronauk

Ivo Ikić – vjeronauk

Marin Rimac – glazbena kultura

Kornelija Turić Dorotić – likovna kultura (zamjena Josipa Pentić)

Sanja Barbarić – informatika

Rad u produženom boravku

Lana Jager

Karolina Bolšec

Predmetna nastava

Marija Aščić – hrvatski jezik

Valentina Mahović – hrvatski jezik

Tomislav Mićić – hrvatski jezik

Kornelija Turić Dorotić – likovna kultura (zamjena Josipa Pentić)

Marin Rimac – glazbena kultura

Nikolina Vidović – engleski jezik

Maja Ćosić – engleski jezik

Andreja Vlahović Gabriša – engleski jezik

Dijana Starčević – njemački jezik

Irena Matijaščić – njemački jezik

Andreja Fabac – matematika

Helena Bišćan Motočić – matematika (zamjena Alojzije Došlić)

Maja Pritišanac Jug – matematika

Kosta Radanović – priroda, biologija

Đurđica Kovač Horvat – kemija

Valentina Martinček – priroda, biologija, kemija

Tihomir Ivanec –  fizika

Sanja Rapljenović – povijest, geografija

Marta Smjerog – povijest

Petra Bašić – geografija

Feliks Škiljan – tehnička kultura

Nenad Rodić – tjelesna i zdravstvena kultura

Sandra Jurković – tjelesna i zdravstvena kultura

Ksenija Vilić – vjeronauk

Ivo Ikić – vjeronauk

Arijana Volmost – informatika

Pomoćnici u nastavi

Igor Kupres

Maja Đurđica Halambek

Aleksandra Čavrag Tomašinec

Anita Veršić

Nina Savić Cipek

Snježana Glaser

Ksenija Futač Fauković

Tehničko osoblje

Mirjana Bencalić

Vesna Regović

Alojz Kos

Darko Celižić

Nevenka Regović

Barica Ivkovčić

Marjana Regović (zamjena Slavica Horvat)

Ivanka Košćica

Katica Orešković

Područna škola Grdanjci

Razredna nastava

Suzana Kos

Natalija Hrenek Prosoli

Predmetna nastava

Maja Ćosić – engleski jezik

Ivo Ikić – vjeronauk

Irena Matijaščić – njemački jezik

Sanja Barbarić – informatika

Tehničko osoblje

/

 

Područna škola Noršić Selo

Razredna nastava

/

Predmetna nastava

Anamarija Banjedvorec– hrvatski jezik

Kornelija Turić Dorotić – likovna kultura (zamjena Josipa Pentić)

Feliks Škiljan – tehnička kultura

Marin Rimac – glazbena kultura

Maja Ćosić – engleski jezik

Irena Matijaščić – njemački jezik

Tihomir Ivanec – matematika, fizika

Kosta Radanović – priroda, biologija

Đurđica Horvat Kovač – kemija

Marta Smjerog – povijest

Petra Bašić – geografija

Sandra Jurković – tjelesna i zdravstvena kultura

Ivo Ikić – vjeronauk

Arijana Volmost – informatika

Tehničko osoblje

Dražen Bašić

Područna škola Novo Selo

Razredna nastava

Tomislav Palačković

Predmetna nastava

Maja Ćosić – engleski jezik

Ivo Ikić – vjeronauk

Irena Matijaščić – njemački jezik

Sanja Barbarić – informatika

Tehničko osoblje

Anka Martić

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS