Category Archives: O školi

Djelatnici

DJELATNICI ŠKOLE

Ravnatelj i stručni suradnici

Ravnatelj

Igor Matijašić

radno vrijeme: 7 – 15 sati

Pedagog

Željka Ceglec​

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda: 13 – 19 sati

utorak, četvrtak: 7 – 13 sati

petak: u smjeni s učenicima 1. – 4. razreda

Defektolog

Ljiljana Fresl

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda: 7 – 13 sati

utorak, četvrtak: 13 – 19 sati

petak: u smjeni s učenicima 5. – 8. razreda

Knjižničarka

Ivančica Huđek

radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda  – 8 – 14

utorak, četvrtak – 13 – 19

petak 7 – 13 sati

Administrativno osoblje

Tajništvo

Krešimir Fijačko

radno vrijeme: 7 – 15 sati

Računovodstvo

Juraj Pintarić

Nada Car

radno vrijeme: 7 – 15 sati

 

Matična škola u Bregani

 

Razredna nastava (1. – 4. razred)

Jasmina Dadić

Greta Mahović

Vlasta Vereš

Josipa Tandarić

Anita Ban

Ivana Smolej Kolarek

Zvjezdana Košćica

Ivona Injić

Vesna Benda

Ružica Fabekovec

Zvjezdana Malović

Aleksandra Gudlin Mićić

Danijela Horvat Šutić – engleski jezik

Nikolina Vidović – engleski jezik

Maja Ćosić – engleski jezik

Dijana Starčević – njemački jezik

Ivo Ikić – vjeronauk

Barbara Dodić  – vjeronauk

Marin Rimac – glazbena kultura

Kornelija Turić Dorotić – likovna kultura (zamjena Dominique Jurić)

Sanja Barbarić – informatika

Ivona Vrančić – informatika

Rad u produženom boravku

Ana-Marija Šovagović Zuzjak (2. b i 3. c)

Tomislav Palačković (2. c, 3. b i 3. c)

Nikolina Kramarić (1. a)

Sara Škiljan (1. b)

Predmetna nastava (5. – 8. razred)

Marija Aščić – hrvatski jezik

Valentina Mahović – hrvatski jezik

Tomislav Mićić – hrvatski jezik

Kornelija Turić Dorotić – likovna kultura (zamjena Dominique Jurić)

Marin Rimac – glazbena kultura

Nikolina Vidović – engleski jezik

Maja Ćosić – engleski jezik

Andreja Vlahović Gabriša – engleski jezik

Dijana Starčević – njemački jezik

Andreja Fabac – matematika

Helena Bišćan Motočić – matematika

Maja Pritišanac Jug – matematika

Kosta Radanović – priroda

Đurđica Kovač Horvat – kemija

Valentina Martinček – priroda, biologija, kemija

Tihomir Ivanec –  fizika

Sanja Rapljenović – povijest, geografija

Marta Smjerog – povijest

Petra Bašić – geografija (zamjena Valentina Curman)

Feliks Škiljan – tehnička kultura, informatika

Ivona Vrančić – informatika

Sanja Barbarić – informatika

Igor Kupres – tjelesna i zdravstvena kultura

Sandra Jurković – tjelesna i zdravstvena kultura

Ksenija Vilić – vjeronauk

Barbara Dodić – vjeronauk

Pomoćnici u nastavi

Maja Đurđica Halambek

Anita Veršić

Lania Janžić

Antun Dodić

Sandra Kumerički

Ružica Alvir

Marija Benković

Snježana Glaser

Tehničko osoblje

Mirjana Bencalić

Ivan Boroja

Alojz Kos

Darko Celižić

Barica Ivkovčić

Marjana Regović

Ivanka Košćica

Katica Orešković

Područna škola Grdanjci

Razredna nastava

Suzana Kos

Natalija Hrenek Prosoli

Predmetna nastava

Maja Ćosić – engleski jezik

Barbara Dodić  – vjeronauk

Dijana Starčević – njemački jezik

Sanja Barbarić – informatika

Tehničko osoblje

Dražen Bašić

Područna škola Novo Selo

Razredna nastava

Maja Talković Šikić

Predmetna nastava

Maja Ćosić – engleski jezik

Dijana Starčević – njemački jezik

Barbara Dodić – vjeronauk

Ivona Vrančić – informatika

Tehničko osoblje

Anka Martić

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS