Tag Archives: ravnatelj

Razgovor s povodom

Pomoćnici u nastavi velika su pomoć učenicima

preuzeto s Facebook profila Grada Samobora, cijeli razgovor objavljen u Samoborskim novinama

Unatrag nekoliko godina Grad Samobor izdvaja značajna sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama na svom području. Ta je aktivnost financirana iz vlastitih sredstava, temeljem Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Primjerice, 2015. je godine u Proračunu Grada Samobora bilo osigurano 200.000 kuna za financiranje 11 asistenata u 4 osnovne škole.

U međuvremenu se, temeljem natječaja resornog ministarstva, otvorila mogućnost za pružanjem pomoći većem broju učenika s teškoćama u razvoju. Za provedbu projekta “Vjetar u leđa” Gradu Samoboru odobreno je 1.172.900 kuna, od čega EU financira čak 90%, odnosno 1.055.600 kuna. Projekt se provodi u okviru natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.”. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju, kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

O provođenju programa razgovarali smo s ravnateljem Osnovne škole Milana Langa u Bregani Igorom Matijašićem i defektologinjom – socijalnom pedagoginjom Ljiljanom Fresl.

– U Vašoj školi uspješno se provodi program u kojem suradnici u nastavi pomažu učenicima s poteškoćama u usvajanju vještina ili gradiva. Kako je program pokrenut i što on znači za Vašu školu?

Igor Matijašić: Program je pokrenut na temelju prijave Grada Samobora za sredstva iz fondova Europske Unije za projekt suradnika u nastavi. Projekt je prošao i sada su 22 učenika samoborskih osnovnih škola obuhvaćena tim projektom, a o njima brine 20 suradnika u nastavi. U našoj školi angažirano je 6 pomoćnika u nastavi za jednako toliko učenika. Do sada smo imali 4 suradnika u nastavi, za koje je sredstva osiguravao Grad Samobor, a sada su oni financirani sredstvima Europske Unije pa smo time dobili još 2 suradnika u nastavi.

– Je li to dovoljan broj suradnika obzirom na potrebe učenika i škole?

Igor Matijašić: Naravno da nije. No, kad gledamo u cjelini zadovoljni smo, jer ti učenici imaju itekako veliku korist i svakodnevnu pomoć, što im do sada nismo mogli omogućiti.

– Što konkretno radi pomoćnik u nastavi?

Ljiljana Fresl: Suradnici u nastavi rade direktno i individualno s pojedinim učenicima koji imaju određene poteškoće u usvajanju vještina ili gradiva u zadanom programu. Naglašavam da je do povećanih potreba za suradnicima u nastavi došlo kroz proces razvoja našeg školstva i kroz program inkluzije, prema kojem se sve više djece, koja su prije bila izdvojena i polazila posebne programe ili škole, sada uključuje u redovnu nastavu. Dakle, asistent ili pomoćnik u nastavi posvećuje se pojedinom djetetu u skladu s njegovim potrebama, jer svako dijete ima neki drugi problem ili potrebu.

– Navedite nam nekoliko primjera.

Ljiljana Fresl: Na primjer, imamo dijete koje boluje od cerebralne paralize pa ima potrebu da mu se pomogne općenito i u svemu, od dolaska u školu, pripreme pribora i pomagala, u čitanju, pisanju i tako dalje, do djece koja imaju manje ili veće disleksične ili disgrafične poteškoće pa im se pomaže u tome. Tu su i djeca s ADHD sindromom, koja su vrlo nemirna, teško se koncentriraju i prate redovnu nastavu, a tu asistent ima pomoćnu ulogu i olakšava i nastavniku i djetetu da svlada redovan program.

– Kakva je suradnja s Gradom i gradskim odjelom za društvene djelatnosti?

Igor Matijašić: Suradnja je iznimno kvalitetna i to od samog početka, od kada se krenulo u natječaj i odabir kandidata. Naravno, proces biranja kandidata je potrajao, jer uvijek postoji mogućnost da neki od njih dobije posao negdje drugdje, ali Grad je za takve slučajeve osigurao i zamjene, a svi su prošli i potrebnu edukaciju. Već je vidljiva velika korist ovog programa, ne samo u ocjenama učenika, već i u njihovoj socijalizaciji, prihvaćenosti od strane drugih učenika i općem napretku, što samo po sebi opravdava postojanje suradnika u nastavi. Sada je najvažnije zadržati taj kontinuitet pa će rezultati biti još vidljiviji i bolji.

– Što po struci ili profesiji moraju biti suradnici u nastavi i kakvu edukaciju prolaze?

Ljiljana Fresl: Po profesiji suradnici ne moraju usko stručno biti vezani uz pedagogiju, dovoljno je da imaju završeno srednje obrazovanje. Svi prolaze temeljitu višednevnu edukaciju za suradnike u nastavi u organizaciji Udruge Idem, imaju svoje voditelje i supervizore, a stručne službe i koordinatori u školama nakon toga pružaju im potrebnu podršku na dnevnoj bazi, kako bi se problemi koji se pojavljuju odmah rješavali. Većina naših suradnika ima visoku stručnu spremu, no to nije uvjet da biste postali asistent u nastavi. Jedna od važnijih stvari je da kandidat ima senzibilitet, empatiju i volju da pomaže toj djeci. Što se toga tiče, dobro smo izabrali, jer su već do sada pokazali jako dobre rezultate, pogotovo u dijelu socijalizacije svojih učenika.

Igor Matijašić: Suradnici u nastavi birali su se putem natječaja i sa svakim kandidatom stručnjaci iz škole, uz predstavnike Grada, obavili su razgovor. Treba naglasiti da Grad i dalje kroz program, za mogućnost proširenja programa ili pak za zamjene postojećih suradnika, osigurava edukaciju novih asistenata.

– Hoće li se projekt širiti, odnosno što se još može u tom programu poboljšati u korist nastavnika i djece?

Igor Matijašić: Kako sam već rekao, sve škole voljele bi imati i više suradnika u nastavi, kako bi se programom obuhvatilo što više djece, jer potrebe su sve veće. To, naravno, ponajprije ovisi o financijskim sredstvima. Ipak, najvažnije je da je ovaj sustav zaživio, da se uspostavio kontinuitet kojim se djeci iz godine u godinu pomaže i da nema prekida u tom procesu.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS