Category Archives: Materijali za nastavu na daljinu

Novi materijali za nastavu za 26. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 26. svibanj 2020. za sve učenike koji uče od kuće:

1. a 26 05      1. b 26 05      1. c 26 05

3. c 26 05      3. r PŠ Grdanjci 26 05

4. a 26 05      4. c 26 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 25. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 25. svibanj 2020. za sve učenike koji uče od kuće:

1. a 25 05      1. c 25 05      1. r PŠ Grdanjci 25 05

2. r PŠ Grdanjci 25 05      2. a 25 05

3. c 25 05      3. r PŠ Grdanjci 25 05

4. a 25 05      4. c 25 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

RASPORED ZA JEDANAESTI TJEDAN OD 25.05. DO 29.05.2020

Raspored nastave i termini za razgovor s predmetnim nastavnicima za jedanaesti tjedan nastave na daljinu od 25.05. do 29.05. 2020. su u prilogu:

Ponedjeljak-Petak-tjedan-25-29-05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 22. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 22. svibanj 2020

1. a 22 05      1. b 22 05        1. c 22 05      1. r. PŠ Grdanjci 22 05

2. c 22 05      2. r. PŠ Grdanjci 22 05

3. a 22 05      3. b 22 05       3. c 22 05       3. r. PŠ Grdanjci 22 05

4. a 22 05      4. b 22 05       4. r. PŠ Grdanjci 22 05

PŠ Novo Selo 22 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 21. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 21. svibanj 2020.

1. a 21 05      1. b 21 05      1. c 21 05      1. r. PŠ Grdanjci 21 05

2. a 21 05      2. b 21 05      2. c 21 05      2. r. PŠ Grdanjci 21 05

3. a 21 05      3. b 21 05      3. c 21 05      3. r. PŠ Grdanjci 21 05

4. a 21 05      4. b 21 05     4. c 21 05      4. r. PŠ Grdanjci 21 05

PŠ Novo Selo 21 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 20. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 20. svibanj 2020.

1. a 20 05      1. b 20 05      1. c 20 05      1. r PŠ Grdanjci 20 05

2. a 20 05      2. b 20 05      2. c 20 05      2. r PŠ Grdanjci 20 05

3. a 20 05      3. b 20 05      3. c 20 05      3. r PŠ Grdanjci 20 05

4. a 20 05      4. b 20 05      4. c 20 05      4. r PŠ Grdanjci 20 05

PŠ Novo Selo 20 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 19. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 19. svibanj 2020.

4. r. PŠ Grdanjci 19 05      4. c 19 05      4. b 19 05      4. a 19 05

3. r. PŠ Grdanjci 19 05      3. c 19 05      3. b 19 05      3. a 19 05

2. r. PŠ Grdanjci 19 05      2. c 19 05      2. b 19 05      2. a 19 05

1. r. PŠ Grdanjci 19 05     1. c 19 05      1. b 19 05      1. a 19 05

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 18. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu na daljinu za 18. svibanj 2020.

1. a 18 05      1. b 18 05      1. c 18 05      1. r. PŠ Grdanjci 18 05

2. a 18 05      2. b 18 05      2. c 18 05    2. r PŠ Grdanjci 18 05

3. a 18 05      3. b 18 05      3. c 18 05      3. r. PŠ Grdanjci 18 05

4. a 18 05      4. b 18 05      4. c 18 05      4. r PŠ Grdanjci 18 05

PŠ Novo Selo 18 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

RASPORED ZA IDUĆI TJEDAN OD 18. 05. DO 22. 05. 2020.

Raspored nastave i termini za razgovor s predmetnim nastavnicima za deseti tjedan nastave na daljinu od 18.05. do 22.05. 2020. su u prilogu:

Ponedjeljak-Petak-tjedan-18-22-05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Novi materijali za nastavu za 15. svibanj 2020.

Novi materijali za nastavu za 15. svibanj 2020.

1. a 15 05      1. b 15 05      1. c 15 05      1. r. PŠ Grdanjci 15 05

2. a 15 05      2. b 15 05      2. c 15 05      2. r. PŠ Grdanjci 15 05

3. a 15 05      3. b 15 05      3. c 15 05      3. r. PŠ Grdanjci 15 05

4. a 15 05      4. b 15 05      4. c 15 05      4. r. PŠ Grdanjci 15 05

PŠ Novo Selo 15 05

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS